Hvordan legge til kjølevæske til en 1998 Jetta

Hvordan legge til kjølevæske til en 1998 Jetta


Hvis 1998 Volkswagen Jetta er lite kjølevæske, bør du legge kjølevæske til det med en gang. Når motoren temperaturen går høyt, risikerer du skade på de interne komponentene og potensielt en blåst toppakning. Volkswagen anbefaler å bruke en 50/50 blanding av frostvæske med rent, rent vann. Dette hindrer vannet i å fryse og kutter glycol i frostvæske, slik at den ikke gel ved høye temperaturer.

Bruksanvisning

1 La motoren din Jetta avkjøles helt før du prøver å legge til kjølevæske. Åpne panseret på bilen og prop panseret på bærelisten.

2 Finn kjølevæske tanken på førersiden av motorrommet, i nærheten av brannmuren. Kontroller kjølevæskenivået på tanken. Hvis nivået er under "FULL" -merket, bør du legge kjølevæske.

3 Ta av dekselet på kjølevæske tanken. Jetta kjølevæskebeholderen dekke bør trekke rett opp av tanken.

4 Legg en blanding av 1/2 frostvæske og 1/2 friskt, rent vann til reservoaret tank kjølevann på Jetta inntil nivået når "FULL" -merket. Dekk tanken og la motoren gå i fem minutter.

5 Kontroller kjølevæskenivået og topp det hele på nytt om nødvendig. Gjenta prosessen til magasinfyllingen fortsatt på "FULL" -merket. Lukk panseret på Jetta sikkert etter fylling av kjølevæske.