Hvordan legge til en Input Jack Into en kassettspiller for en iPod

Hvordan legge til en Input Jack Into en kassettspiller for en iPod


Kasettdekker bruke fire 1/4 tommer inn- og utganger for å motta signaler til opptak og for avspilling av innspilte kassetter. Hvert sett med knekt bruker en standard stereo kabel med RCA-type plugger i hver ende. En iPod bruker en enkelt 3,5 mm stereoplugg til utgang et lydsignal, typisk til hodetelefoner. For å koble opp en eneste iPod utgang til en to-jack stereo input, trenger du en lyd Y-adapter. Denne kopler i sekunder for å legge til en inngang til kassettspilleren for en iPod.

Bruksanvisning

1 Slå av strømmen til kassettspiller og trykk på standby-knappen på iPod før den går i dvalemodus.

2 Sett inn de to pluggene på Y-adapter merket "L" og "R" inn i input / plate kontaktene på baksiden av kassettspilleren.

3 Plugg i den ene enden av den 3,5 mm audio kabelen inn i kontakten på Y-adapter; Koble pluggen på den andre enden til hodetelefonkontakten på kanten av iPod.