Hvordan legge Ibycus Maps til et GPS

Ibycus er et gratis kart sett produsert i Canada. Kartet Settet kommer med Ibycus Topos programvare. Kartene kan vises på datamaskinen, eller lastes ned til en GPS-enhet. For å installere Ibycus maps til en GPS, må du ha Garmin MapSource software. Denne programvaren vil tillate deg å velge deler av kartet settet du ønsker å bruke på GPS. Du kan også laste ned hele kartet, hvis du har den interne harddisken.

Bruksanvisning

1 Last ned Garmins MapSource. Klikk på koblingen i Resources og følger instruksjonene for å installere programvaren.

2 Klikk koblingen for nedlasting på nettet for kartet Ibycus. Kartene kan ta timer å laste ned siden de er store filer.

3 Dobbeltklikk for å pakke ut den nedlastede Ibycus filen.

4 Dobbeltklikk på "Setup.exe" og velg "Ja" for å installere Ibycus Topos programvare. Godta lisensavtalen og velg et sted å installere programvaren. Hit "Finish". Programvaren laster Ibycus kartene i MapSource.

5 Koble GPS-enheten til datamaskinen med USB-kabelen.

6 Åpne Garmin MapSource. Velg Ibycus Topos fra kartene listen.

7 Klikk på "Kart-verktøyet" på toppen av MapSource-grensesnittet. Bruk "Zoom" for å zoome inn i en del av kartet. Bruk Kart-verktøyet til å utpeke et område på kartet du vil laste ned til GPS. Det anbefales at du laster ned bare ett segment av kartet samtidig. Nedlasting hele Ibycus kartet kan ta timer.

8 Klikk "Transfer" og "Send til". Hit "Finn Device" og velg tilkoblet GPS i nettleservinduet. Klikk på "Send". MapSource vil overføre den delen av kartet Ibycus til GPS. Hvis filen er for stor, vil MapSource be deg om å velge en mindre del av kartet. Hvis du har god intern diskplass, kan du gå tilbake og installere et nytt segment av kartet.

Hint

  • Du trenger ikke å ha en Garmin GPS for å bruke Garmin MapSource programvare.