Hvordan laste opp Firmware til en Sansa Connect

Sansa Connect er en Wi-Fi-aktiverte MP3-spiller som gir deg tilgang til et nettverk av online sanger. En annen unik funksjon er muligheten til å oppdatere firmware for å gi deg tilgang til nye og forbedrede funksjoner. For å oppdatere firmware, må du koble til Internett via en Wi-Fi-tilkobling.

Bruksanvisning

1 Velg "Internet Radio" i hovedmenyen på din Sansa Connect.

2 Koble til Internett. Du må vite den trådløse tilkoblingen rens SSID og WEP-nøkkel. SSID er navnet på nettverket og WEP-nøkkel er ditt passord.

3 Godta blir bedt om å laste ned oppdateringen en gang koblet til Internett. Oppdateringen vil starte automatisk når du har gjort en Wi-Fi-tilkobling.

4 Slå av og start Sansa Connect etter firmwaren har blitt lastet ned og installert for oppdateringene skal tre i kraft.

Hint

  • Du må være innenfor dekningsområdet til et trådløst nettverk for at oppdateringen lastes ned og installeres.
  • Du kan også laste opp firmware oppdatering via Sansa Connect Recovery verktøyet, men dette vil slette alle data på enheten.