Hvordan laste ned 8mm film til DVD

Hvordan laste ned 8mm film til DVD


Hjemmevideoer hadde bare ett format for år - 8 mm film. Bilder på DVDer vare lenger, men. Hvis du har dyrebare familieminner eller hendelser som du ønsker å bevare, er det best å overføre disse videoene på DVDer. I tillegg kan du lage kopier av DVD, slik at du kan dele dine videoer.

Bruksanvisning

Bruksanvisning

1 Projisere film bilde på hvitt kort. Line opp videokameraet parallelt med projektorlinsen. Bruk kameraet til å fange bildene som vises på hvitt kort.

2 Koble videokameraet til DVD-opptakeren med firewire kabel. Hvis spilleren ikke har en firewire-inngang, kan du også bruke en S-Video eller RCA videokabel.

3 Endre inngangen på DVD-opptakeren den samme kabelen du bruker. "DV" refererer til firewire-tilkobling. "L1" og "L2" henviser til fronten og bak RCA-innganger. For å endre inngangene, trykk på "Input Select" -knappen på DVD-opptakerens fjernkontroll.

4 Trykk på "Record" på DVD-opptakeren og "Play" på videokameraet samtidig. Når DVD er ferdig brenning, vil det trenger å bli "ferdig" for avspilling på andre enheter. Denne prosessen varierer mellom merker fra opptakere, så du må se i bruksanvisningen.

Hint

  • For å ta opp mer enn en tape på en enkelt DVD, trykk på "Pause" på opptakeren og bytte ut kassetter.