Hvordan lage Jawbone Louder

En Jawbone er en Bluetooth-aktivert øreplugg brukes med mobiltelefoner. Ørepluggen er liten og har en slank, elegant design. Enheten har en funksjon som kalles en Noise Assassin eller Noise Shield som fjerner bakgrunnsstøy, noe som gjør at den andre personen til å høre tydelig. Jawbone har ikke synlige knapper for volumkontroll; disse trinnvise instruksjoner vil hjelpe deg å øke eller redusere volumet på Jawbone.

Bruksanvisning

Jawbone Original

1 Trykk på Noise Shield merket "Jawbone" for å øke volumet ett nivå om gangen.

2 Lytt etter to påfølgende toner for hvert nivå som du øker volumet.

3 Trykk på Noise Shield når Jawbone er på maksimalt volumnivå og volumet vil gå til det laveste volumet.

Jawbone Prime

4 Trykk på Noise Assassin knappen på toppen av enheten.

5 Du vil høre to korte tonene for hvert nivå volumet økes.

6 Trykk Noise Assassin når du er på det maksimale volumnivået og Jawbone vil gå tilbake til det laveste volumet.

Jawbone ERA & ICON

7 Trykk og hold "Talk" -knappen på toppen av høyttaleren for å øke og redusere volumet.

8 Når du finner en behagelig lydnivå, slipper du knappen og den vil automatisk satt til det nivået.

9 Jawbone ERA har en automatisk volumkontroll som øker når omgivelsene er bråkete og minsker når omgivelsene er rolige. The ICON vil bo på det angitte volumet til du endrer den.