Hvordan lage en Old Hi-Fi VHS Bedre med en DVD-opptaker

Hvordan lage en Old Hi-Fi VHS Bedre med en DVD-opptaker


Videobånd kan være utdatert, men de kan inneholde minner og hendelser av venner og familie som gjør dem verdt å se igjen. Du kan overføre en gammel Hi-Fi (dvs. stereo) VHS-kassett til en DVD ved å konvertere den til en digital fil som en DVD-opptaker kan lese. Leveranser fra en elektronikkbutikk eller databutikk vil være nødvendig, samt en VHS-kassett spiller. En datamaskin er ikke nødvendig. VHS-kassetten blir ikke endret eller skadet på noen måte.

Bruksanvisning

1 Plasser videospilleren ved siden av DVD-opptakeren. Koble videospillerens strømledningen inn i en stikkontakt. Sett den ene enden av en videokabel til videoutgangen på baksiden av videospilleren. Sett den andre enden av videokabelen til videoinngangen på DVD-opptakeren.

2 Plugg inn den røde og hvite RCA-plugger i den ene enden av lydkabelen inn i røde og hvite RCA lydutganger på baksiden av videospilleren. Plugg inn den røde og hvite RCA-plugger i den andre enden av lydkabelen inn i den røde og hvite RCA lydinnganger på DVD-opptakeren.

3 Trykk på VCR fjernkontrollen "On" -knappen. Trykk på "AV" eller "Source" -knappen på fjernkontrollen til "Line" eller "Linje-output" vises på videospilleren kontrollpanel.

4 Slå på DVD-opptakeren med fjernkontroll. Trykk på "AV" eller "Source" -knappen på fjernkontrollen for å velge "Video" input.

5 Løs ut DVD-opptakerens plateskuffen ved hjelp av fjernkontrollen. Plasser en tom DVD på brettet og lukke skuffen - hvis det ikke er brett, ignorere dette trinnet og setter inn platen i frontåpningen i stedet.

6 Sett Hi-Fi VHS kassett i frontåpningen på videospilleren. Trykk på "Play" knappen på fjernkontrollen for å starte båndet i bevegelse. Trykk på "Record" -knappen på DVD-opptakerens fjernkontroll eller på frontpanelet hvis det er kontroller der, for å starte innspillingen av tape til DVD-plate.

7 Trykk på "Stop" knappen på DVD-opptakerens fjernkontroll når båndet er ferdigspilt. Trykk på "Stop" knappen på videospilleren fjernkontroll. Koble video- og lydkabler fra mellom videospilleren og DVD-opptakeren.