Hvordan kobler jeg trenger en Pantech Duo til en PC med Bluetooth?

Siden starten i 1994, har Bluetooth-teknologi vike for en rekke trådløse dataoverføringshastigheter løsninger og vist seg som et effektivt verktøy for moderne kommunikasjon. Koble Pantech C810 Duo til din Bluetooth-utstyrt PC for å overføre data trådløst over korte avstander. Denne prosessen vil tillate deg å flytte filer, bilder, kontakter og annen informasjon fra enheten til PC og fra PC til enheten.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Lås" tasten på telefonen.

2 Trykk på "Meny" tasten for å velge "Wireless Manager" alternativet.

3 Naviger til "Bluetooth-innstillinger" og trykk på "Meny" tasten.

4 Velg "Slå på sikt."

5 Åpne Bluetooth-innstillingene på datamaskinen og utføre service for Pantech Duo.

6 Skriv inn en personlig kode når datamaskinens Bluetooth ber deg om å gjøre det.

7 Velg "Pair" på datamaskinen. Pantech vil nå be deg om Bluetooth-koden.

8 Tast inn den samme koden i telefonen for å fullføre tilkoblingen prosessen.