Hvordan koble to gassflasker

Hvordan koble to gassflasker


Tilkobling av to gassflasker vil bidra til å øke kapasiteten uten å påvirke trykket utgang når begge er like. Tilkobling av to gassflasker har anvendelser i ethvert miljø hvor gass anvendes, eller som leveres gjennom rørene på en kontrollert måte. Det gir mulighet for lengre bruk før du kobler, som hjelper i applikasjoner som krever større flyt. Gasslekkasjer kan være farlig, så koble to gassflasker sammen på riktig måte bør vurderes svært viktig.

Bruksanvisning

1 Slå av gasstilførselen fra både flasker.

2 Koble bestemt type slange flasken krever til hver flaske ventil. Pass på at det er sikkert; noen rør vil komme med strammere for endene.

3 Koble de to rørene sammen ved hjelp av en "y" connection. Sørg for at hver tilkoblingen.

4 Sakte skru på gassen til hver flaske for å teste for lekkasjer fra tilkoblingene eller sprekker i slangen.

Hint

  • eventuelle gass enheter rundt flamme må aldri brukes uten skikkelig søknad.