Hvordan koble Speaker Wire til en Wall Plate

Hvordan koble Speaker Wire til en Wall Plate


In-wall høyttaler ledningsnett gjør en høyttaler oppkobling og blir kvitt rotete høyttaler ledning løper rundt i huset. Når du henge opp høyttalerne, er det fortsatt den endelige koblingen mellom høyttalerne og veggen plate der i-vegg ledninger avslutte. Du kan gjøre disse forbindelser i en håndvending, hvis du har litt speaker wire og et par enkle verktøy.

Bruksanvisning

1 Legg ut en lengde på høyttalerledningen som er lang nok til å nå fra høyttaleren til veggen plate. Tenk over hvordan du vil rute ledningene når du gjør dette. Kutt ledningen til lengde med en avbiter.

2 Splitte hver ende av høytalerledningen mellom de to ledningene til ledningen med wire cutters. Trekk fra hverandre ledningene slik at 2 inches er atskilt.

3 Sett endene av ledningene, en om gangen, inn i wire strippere. Fjern en halv tomme av isolasjon fra hver ende av både fører.

4 Identifisere den positive ledningen på ledninger. Den positive ledningen vil bli markert med en "+" eller farget rød.

5 Løsne klemmene på veggen plate ved å vri dem mot venstre til et hull vises i posten hver terminal. Skyv den nakne enden av den positive ledningen inn i terminalen som er farget rød eller merket "+". Skyv den nakne enden av den negative ledningen til terminalen som er fargekodet sort eller markert med "-".

6 Løsne terminalene på høyttaleren ved å vri dem mot venstre til et hull vises i posten hver terminal. Skyv den nakne enden av den positive ledningen inn i terminalen som er farget rød eller merket "+". Skyv den nakne enden av den negative ledningen til terminalen som er fargekodet sort eller markert med "-".

7 Koble til eventuelle ytterligere høyttalerne ved hjelp av metoden beskrevet i de forrige trinnene.