Hvordan koble opp tre FTA mottakere

Gratis å Air parabolantenner motta sendinger fra mene signaler. Disse signalene kan komme fra hvor som helst i verden; de fleste FTA sendinger kommer fra utenfor USA. Hvis du har en frihandelsavtale parabolantenne, kan du koble en mottaker til parabolen og begynner å se innhold fra hele verden. Du kan være i stand til å koble tre separate FTA mottakere til satellitten, men parabolen må ha minst tre reseptorer. Se på armen din FTA parabolen; hvis det er tre eller flere reseptorer, kan du koble dine mottakere.

Bruksanvisning

1 Koble koaksialkabelen kjører fra parabolantennen inn i "In" port på din første FTA mottaker.

2 Fest en andre koaksial kabel inn i "Out" port på baksiden av FTA mottaker. Plugg den andre enden av koaksialkabelen inn i "In" port på TV.

3 Slå på både TV og satellitt-mottaker og justere TV-stasjon til enten 3 eller 4 (avhengig av TV standardinnstilling).

4 Juster kanalen du ønsker å se med fjernkontroll for FTA mottaker.

5 Gjenta denne prosessen med alle FTA mottakere.

Hint

  • Det er mulig å bruke kanal splittere som går fra utsiden av FTA mottaker hvis du ikke har en parabolantenne kan støtte flere mottakere; Imidlertid må alle fjernsynsapparater som er koblet til en mottager se den samme programmering.