Hvordan koble opp to DVR i samme rom

Hvordan koble opp to DVR i samme rom


Digital videoopptaker (DVR) utstyr er mangfoldig i funksjonalitet, avhengig av maskinvaren leveres av tjenesteleverandøren og behovene i underholdningsanlegget. Avhengig av DVR maskinvare, kan du bare være i stand til å registrere og få tilgang til en begrenset mengde programmer på én TV. Dette er utilstrekkelig hvis du har et større antall programmer for å ta opp eller dele TV-en med en annen person. Legge til en andre DVR dobler din evne til å ta opp og lagre TV-programmer.

Bruksanvisning

1 Bestem hvor langt fra hverandre de DVRs er. Stable DVR oppå den andre, eller ordne dem så nært som mulig. Plukk en krysset kabel lenge nok til å strekke seg fra en set-top-boks til den andre.

2 Koble USB til Ethernet-adaptere inn i en ledig USB-port på begge DVR, om nødvendig, for å gi DVR boksen en tilkobling for krysset kabel.

3 Koble DVR bokser som bruker krysset kabel. Sett pluggene på hver ende av kabelen til Ethernet-portene på DVR bokser.

4 Sett koaksialkabel fra TV-leverandøren i den første DVR-boksen. Koble TV-en til "Video Out" og "Audio Out" porter på den andre DVR boksen med tilkoblingsmodus som du foretrekker, dvs. HDMI eller RCA.