Hvordan koble opp S-Video til RF-modulatorer

En S-Video utgang overføringer et videosignal fra en videokildeenheten til en TV for visning. En TV som har en (radiofrekvens) inngang RF kan bare ikke akseptere S-Video-kabelen overfører signalet. Fest S-Video-kabelen til en RF-modulator boksen for å konvertere signalet slik at det kan overføres til TVen via sin RF-inngang. RF-modulator boksen kan kjøpes fra en elektronikkbutikk. Gang satt opp, det internt utfører den nødvendige konvertering mellom S-Video og RF uten brukermedvirkning assistanse.

Bruksanvisning

1 Plasser RF-modulator boksen ved siden av TV-en. Plugg strømledningen inn i en stikkontakt for strøm. Vri RF-modulator boksen på om det er en "På" bryteren. Ellers slår den på når strømkabelen er plugget i.

2 Plugg den ene enden av en S-Video-kabelen til S-Video-utgang på en videokildeenheten, for eksempel en videospiller. Plugg den andre enden av S-Video-kabelen til S-Video-inngangen på RF modulboksen.

3 Skru den gjengede enden av RF-kabelen som er koblet til RF-modulator boksen inn i RF-inngang på TV-en. Vanligvis vil dette være på baksiden av TV-en.

4 Slå på TV'en. Trykk "Meny" på fjernkontrollen. Velg "Video" fra menyvalgene. Velg "Video input" fra under "Video". Velg "RF" eller "Antenna" fra listen over valg under "Video-inngang." Trykk "Meny" på fjernkontrollen.

5 Slå på videokildeenheten. Trykk "Meny" på fjernkontrollen. Velg "Video"> "Video output"> "S-Video". Trykk på "Meny" -knappen på nytt.

Hint

  • En lydkabel må også kobles mellom kilden enheten og RF-modulator boksen hvis det skal være lyd som følger bildet på TV.