Hvordan koble opp en videospiller til en digital tuner

Ved hjelp av en digital tuner, kan du se digital-TV på analog TV. Den digitale tuneren (eller converter) kan også kobles til videospilleren. Dette vil tillate deg å se på kanaler som nå er utilgjengelig på analoge TV-apparater, som ikke har en tuner eller omformer. Du vil også være i stand til å ta opp den kanalen du ser på ved hjelp av videospilleren.

Bruksanvisning

Koble til Se og Record One Channel

1 Fjern koaksial kabel koblet til porten "Antenna In (RF)" på videospilleren. Plugg denne koaksiale kabelen inn i digital tuner porten "Antenna In (RF)."

2 Koble koaksialkabelen som fulgte med digital tuner inn i sin "Out To TV (RF)" input. Sett den andre enden av kabelen til videospilleren "Antenna In (RF)" input.

3 Plugg tunere, videospiller og TV strømledningene til en aktiv stikkontakt og slå dem på. Slå videospilleren på kanalen til enten 3 eller 4 (spesifisert av brukermanualen som følger med tuner).

4 Bruk fjernkontrollen som følger med digital tuner for å søke etter digitale kanaler som er tilgjengelige i ditt område. Når skanningen er fullført, vil du være i stand til å se digital-TV med tuner.

Hint

  • Den digitale tuneren kommer med en fjernkontroll som kan programmeres til å arbeide med tuner, video og TV.
  • Ikke koble fra A / V eller koaksialkabler kjører fra TV til videospilleren.