Hvordan koble opp en hovedenhet i et rom

Hovedenheter, når det brukes for hjem lyd, blir beskrevet som enheter som brukes til å fungere som et knutepunkt for flere lydenheter, for eksempel høyttalere, CD-spiller, TV og andre enheter av lignende. Hvis du trenger å koble til en hovedenhet til alle enheter i et rom i huset ditt, kan du gjøre det enkelt med riktige kabler.

Bruksanvisning

1 Plugg hodeenhetens strømadapteren til strømkontakten på rommet ditt.

2 Koble den ene enden av høyttalerkablene til høyttaler utganger på baksiden av hovedenheten. Disse høyttalerkablene vil variere i utseende avhengig av hovedenheten.

3 Koble den andre enden av høyttalerkablene til inngangsporten på høyttalerne.

4 Koble til eventuelle RCA lydenheter til RCA inngangene på baksiden eller fronten av hovedenheten. For eksempel, koble den ene enden av RCA kabler til utganger på TVen, og koble den andre enden av kablene til hovedenheten.

5 Koble fra alle enheter som benytter seg av hodetelefonen til hodetelefon portene på hovedenheten. For eksempel, koble den ene enden av hodetelefonkabelen til utgangsportene på CD-spilleren, og koble den andre enden av kabelen til hovedenheten.