Hvordan koble kabelen til en TV uten en kabel Input

Hvordan koble kabelen til en TV uten en kabel Input


Mange nye TVer ikke lenger kommer med en koaksial kabel port. Dette er fordi de fleste elektroniske enheter ikke lenger bruke lavere kvalitet kabel hekte. Men hvis du bruker en lavere tier kabel pakke som ikke bruker en kabelmottaker, må du ta koaksialkabel hekte og konvertere den til en RCA (kompositt) kabeltilkobling.

Bruksanvisning

1 Fest koaksialkabel til koaksialkabelen tilkoblingsporten på konverteren.

2 Stram kabelen på plass. Dette sikrer tilkoblingen av kabelen, noe som forhindrer den fra å bli frakoplet under bruk.

3 Plugg RCA-kablene inn i RCA tilkoblingsporter på omformer. Sett den andre enden av kablene inn i "Video" port på TV-en.

4 Slå på TV, trykker du på "Input" på TV-fjernkontrollen, og velg deretter "Video" og kabel programmering vises på TV-apparatet.