Hvordan koble fra Cellular data på en iPhone

Hvordan koble fra Cellular data på en iPhone


Hvis du ønsker å unngå muligheten for å pådra seg ekstrakostnader, kan du koble fra mobildata på iPhone. Avhengig av mobil plan, kan du bli belastet for overskridelse av mengden data som tildeles for telefonen. Koble fra mobildata hindrer deg fra å motta visuelle talepostmeldinger og MMS-meldinger. Du kan heller ikke tilgang til Internett eller andre dataavhengige applikasjoner uten en Wi-Fi-tilkobling når mobildata er frakoblet.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" -knappen på iPhone. Trykk på "General".

2 Trykk på "Network" for å få tilgang til innstillingene for mobildata på iPhone.

3 Trykk på feltet ved siden av "Cellular data" for å bytte den til "Off" og koble fra det.

4 Trykk på "Home" -knappen for å avslutte til iPhone startskjerm.