Hvordan koble en TV-antenne Socket Connection

Hvordan koble en TV-antenne Socket Connection


Antennetilkoplingen på baksiden av de fleste TV-apparater plass til en koaksialkabel som kroker opp på den andre enden til en antenne. F-plugger i hver ende av koaksialkabel rotere fritt rundt kontakter som finnes på antennen og TV, slik at kabellåser på begge deler, og kan ikke trekke ut ved et uhell. Hver kontakten inneholder også en enkel metallpinne som settes inn i senterhullet på sokkelen for TV-antenne tilkobling og antennebasen.

Bruksanvisning

1 Slå av TV-en og koble fra antennen elektriske ledningen fra stikkontakten, hvis du bruker en forsterket antenne.

2 Trykk på kontakten i den ene enden av kabelen til kontakten merket "ANT IN", eller lignende merking, på baksiden av TV-apparatet. Vri kontakten med klokken for å feste den til kontakten.

3 Fest den andre enden av antennekabelen til antenne basen og stram feste på kabelenden.

Hint

  • Ikke bøy eller bryte metallstiften inne i kabelen. Bremse pinnen vil ødelegge kabelen og forårsake tap av signal.