Hvordan koble en Slingbox til en oppvask 522

En Slingbox er i stand til å ta video og audio output fra en tallerken nettverk satellitt-mottaker og sender det via Internett for visning av mottakeren eier. Trekke opp en standard-definition video Slingbox til en DISH Network 522 satellittmottaker krever ingen spesialverktøy, selv om et hjemmenettverk er nødvendig for å gi tilgang til Internett. Fremgangsmåten er enkel og som ikke påvirker funksjonene til 522 satellittmottakeren til Slingbox er aktivert.

Bruksanvisning

1 Plasser Slingbox ved siden av 522-mottakeren. Plugg den ene enden av den gule komposittvideokabelen inn i den gule komposittvideoutgang på baksiden av 522-mottakeren. Plugg den andre enden av den gule komposittvideokabelen inn i den gule komposittvideoinngangen på Slingbox.

2 Plugg inn den røde og hvite RCA-plugger i den ene enden av lydkabelen inn i røde og hvite RCA-utganger på baksiden av 522-mottakeren. Plugg inn den røde og hvite RCA-plugger i den andre enden av lydkabelen inn i den røde og hvite RCA-innganger på Slingbox.

3 Sett pluggen i enden av IR-emitter er kabelen inn i "IR" input på Slingbox. Plasser IR emitter foran 522-mottakeren slik at IR-senderen i IR-emitter kan få tilgang til IR-mottakeren på frontpanelet.

4 Sett strømledningen til strømforsyningen inn i en stikkontakt for strøm. Plugg strømforsyningen strømledningen inn i strøminngangen på Slingbox.

5 Plugg den ene enden av en Ethernet-kabel til Ethernet-porten på Slingbox. Plugg den andre enden av Ethernet-kabelen til en ledig inngang port på ruteren på hjemmenettverket.

6 Sett inn installasjonsdisken Slingbox som følger med Slingbox i den optiske stasjonen på datamaskinen.

7 Dobbeltklikk på ikonet for disk når den vises på skrivebordet. Dobbeltklikk installasjonsprogrammet innsiden av vinduet som vises. Følg menymeldingene å installere programmet på harddisken på datamaskinen. Start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.

8 Klikk på "Start". Velg Slingbox programmet fra "programmer" pop-up menyen. Skriv inn informasjonen forespurt av programmet i de aktuelle skjermbildene som dukker opp; skjermene vil be om informasjon om deg selv, enheten eller enhetene som Slingbox vil bli brukt med så vel som om 522 mottaker (detaljer om 522-mottakeren kan være plassert på esken den kom i, eller ved å velge "System Information" menyen i "inns). Avslutt programmet for å lagre informasjonen når alle skjermene er oppfylt.

Hint

  • En Slingbox som er innebygd i en Dish Network satellitt-mottaker kan ikke brukes til å styre andre enheter enn mottakeren.