Hvordan koble en LCD til AVR

Hvordan koble en LCD til AVR


Moderne audiovisuelle mottakere (AVRS) tilbyr omfattende video switching via HDMI, som tilbyr en one-kabelløsning, noe som gjør prosessen enkel og intuitiv. Gitt HDMI kontakten form, bør en nybegynner kunne fullføre oppgaven, får AVR og LCD (liquid crystal display) til å kommunisere med hverandre på kort tid.

Bruksanvisning

1 Åpne baksiden av mottakeren og TV, og finn HDMI "Man OUT" jack på mottakeren.

2 Sett den ene enden av HDMI-kabelen inn mottakerens "Man OUT" -porten. Ikke tving tilkoblingen.

3 String HDMI-kabelen til den åpne porten på baksiden av LCD-TV og sette inn kabelen rett i å unngå skade på den skjøre kontaktene inne i kabelen.