Hvordan koble en DVD-spiller til en videospiller

Personer som har både VHS-kassetter og DVD-er må til slutt konfrontere problemet med å avgjøre om du skal koble til en videospiller eller en DVD-spiller til sine TV-apparatet. En løsning er å koble opp videospilleren til TV for å spille VHS-kassetter, og koble videospilleren og koble DVD-spilleren til TV for å spille av DVDer. Imidlertid kan en videospiller og en DVD faktisk kobles sammen for å tillate en bruker å spille det foretrukne formatet uten å koble fra og koble komponenter. Følg trinnene nedenfor koble en DVD-spiller til en videospiller.

Bruksanvisning

1 Koble TV koaksialkabel fra veggen eller kabelboksen i videospilleren. Det er to gjenger knekt plassert på baksiden av videospilleren. En jack er merket "i" og den andre er merket "ut." Koaksialkabelen fra veggen festes til "In" kontakten på baksiden av videospilleren. For å feste kabelen, trykker du på tappen på enden av kabelen inn i sentrum av jack forsiktig, og slå den enden av kabelen med klokka.

2 Koble en andre koaksial kabel inn i kontakten på baksiden av videospilleren merket "ut" på samme måte brukes til å koble kabelen i trinn 1.

3 Koble den frie enden av kabelen som brukes i trinn 2 til "in" kontakten på baksiden av DVD-spilleren.

4 Koble en tredje koaksialkabel til "ut" kontakten på baksiden av DVD-spilleren.

5 Koble den frie enden av koaksialkabel brukt i trinn 4 til kontakten på baksiden av TV-apparatet.