Hvordan kan jeg teste LCD bakgrunnsbelysning for å se om det fungerer?

Hvordan kan jeg teste LCD bakgrunnsbelysning for å se om det fungerer?


For å øke belysningen på TV-bildet, LCD-TV-apparater har bakgrunnsbelysning bak hele skjermen. Du kan øke eller redusere lysstyrken på skjermen til din smak. Hvis du ikke er sikker på om bakgrunnsbelysningen fungerer skikkelig kan du justere innstillingene før det er klart bakgrunnsbelysningen er på. Du trenger ikke noe spesielt utstyr for dette; justere TV med fjernkontrollen.

Bruksanvisning

1 Slå på TV og trykk på "Meny" -knappen på TV-ens fjernkontroll.

2 Velg "Picture" og alle bildealternativer vises på skjermen.

3 Velg "Backlight" fra valgene og bakgrunnsbelysningen på skjermen.

4 Bruk tilbakepilen på fjernkontrollen for å justere baklyset så det er helt av. Du bør se skjermen mørkere.

5 Bruk pil fremover på fjernkontrollen for å justere baklyset helt til sitt høyeste nivå. Du bør være i stand til å se den økte lysstyrken på skjermen. Hvis ingenting endres, kan det være et problem med baklyset; kontakte din TV-produsent.