Hvordan kan jeg sjekke en iPod uten batteri ikon viser?

Hvordan kan jeg sjekke en iPod uten batteri ikon viser?


Alle iPod-modeller, unntatt iPod Shuffle, har en skjerm som viser batterisymbolet viser batteriets levetid igjen på iPod. Hvis du har en iPod med en skjerm som ikke viser batteriikonet så er det en feil med din iPod, og du bør kontakte Apple Support. Hvis du gjør det, men eier en iPod Shuffle, kan du sjekke status for iPod-batteriet ved å se på ladeindikatorlampe. Denne LED-lys gjør at brukeren å vite når det batteriet er nesten eller helt oppladet, eller hvis batteriet er nesten død.

Bruksanvisning

1 Slå på iPod Shuffle. Finn ladeindikatoren lys, som er på toppen av enheten nær hold-bryteren for andre-og tredje-generasjons iPod Shuffle. Lyset er plassert på forsiden av en første-generasjons iPod Shuffle.

2 Lad iPod Shuffle umiddelbart hvis ingen lys vises. Dette indikerer at batteriet er ikke ladet i det hele tatt. Du kan koble iPod til en strømadapter lader eller til datamaskinen med USB-kontakten.

3 Lad iPod Shuffle hvis lyset blinker rødt, som betyr at iPod er mindre enn 1% ladet. IPod Shuffle vil slå seg av automatisk hvis du ikke lader det.

4 Se etter en solid rødt lys for å fastslå at iPod Shuffle har lavt batteri som er mindre enn 10% ladet. En solid oransje lys gjør at du vet at din iPod er mindre enn 25% ladet.

5 Se etter en solid grønt lys for å fastslå at iPod Shuffle er mellom 50% og 100% ladet. For å sikre at batteriet er fulladet, kan du lade Shuffle når som helst i opptil fire timer.