Hvordan kan jeg laste ned videoer med en Sony Digital Handycam DCR-TRV350?

Hvis du bruker Sony Digital Handycam DCR-TRV350 så vil du kanskje å laste ned videoer du har tatt til datamaskinen. Når lastet ned, vil du kunne bruke videoene på datasystemet. Hvis du ønsker å laste ned videoer du trenger å bruke USB-kabelen og installasjonsplaten som fulgte med kameraet.

Bruksanvisning

1 Sett inn Handycam programvaren platen som fulgte med enheten. Velg "Handycam" og deretter "USB Driver" når veiviseren vises. Installer videokamera drivere. Gjenta dette trinnet for hver stykke programvare på platen. Hvert program må installeres separat.

2 Koble videokameraet til datamaskinen via USB. Sjåføren konfigurasjonsveiviseren vises. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

3 Klikk "Start" og deretter "Min datamaskin". Dobbeltklikk på videokameraet fra listen over enheter. Herfra kan du laste ned alle tilgjengelige data på videokameraet til datamaskinen.