Hvordan kan jeg låse opp Har en Sony Ericsson W890i mobiltelefon gratis?

Hvordan kan jeg låse opp Har en Sony Ericsson W890i mobiltelefon gratis?


Sony Ericsson W890i telefoner med en kontrakt engasjement er låst med den trådløse tjenesteleverandørens nettverk, og kan ikke låses opp før utgangen av forpliktelse sikt. Det er mulig å låse opp disse telefonen etter utløpet av kontraktstiden ved hjelp av en subsidie-kode eller låsekode som tilbys av tjenesteleverandøren. Dette gjør at du kan bruke telefonen med alle trådløse tjenester.

Bruksanvisning

1 Skriv inn tegnene * # 06 # på telefonen for å vise den unike 15-sifrede IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).

2 Ring mobiloperatøren din og få en opplåsningskode eller subsidie-kode etter å ha bekreftet det 15-sifrede IMEI-nummer med selskapets regnskaper.

3 Slå på din Sony Ericsson W890i telefonen uten SIM-kort.

4 Trykk på venstre piltast vises med "<" på telefonen; trykk på "*" to ganger, så igjen trykke venstre piltast.

5 Marker "Lås opp?" opsjon på telefondisplayet ved hjelp av piltastene og trykk på "Ja" -knappen.

6 Tast inn låsekoden på "Enter NCK:" tekstfeltet og trykk på "Ja" -knappen. Vent til telefonen vises "Network" tekst og et bilde av en åpen lås for å bekrefte at telefonen er låst opp.