Hvordan kan jeg låse opp Har en Bell Mobility Blackberry Curve?

Hvordan kan jeg låse opp Har en Bell Mobility Blackberry Curve?


Mobilteleoperatører låse enhetene de selger til sine nettverk for å oppmuntre kundene til å bo med sine tjenester. Tanken er: Hvis kunden ikke kan bruke telefonen på et annet nettverk, får de pengene de investerte i telefonen kastes hvis de forlater. Men med GSM-leverandører, rett og slett er dette ikke tilfelle. GSM-leverandører alle bruker SIM-kort for å drive sine nettverk. Siden låse Bell Mobility Blackberry Curve bruker et SIM-kort, kan du låse opp enheten, slik at du kan bruke den på et annet nettverk.

Bruksanvisning

1 Åpne "Options" ikonet på Curve og naviger til "Status." En gang i status, skrive ned IMEI-nummeret på enheten.

2 Kontakt Bell Mobility kundeservice og be om å få snakke med en kundebehandling representant om en "SIM Unlock". Gi representant med merke, modell og IMEI av telefonen. Representanten filer en forespørsel på dine vegne. Det kan ta 72 timer for forespørselen om å være ferdig.

3 Velg "Valg" og deretter navigere til og velge "Avanserte alternativer" på din Blackberry Curve. Bla til "SIM-kort." Type MEPD og deretter MEP2. Tast inn låsekoden gitt til deg av din operatør. Trykk på styrekulen i og deretter makt syklus enheten ved å holde den røde knappen til enheten slås av og på igjen.