Hvordan kan jeg låse opp en Blackberry manuelt?

Hvordan kan jeg låse opp en Blackberry manuelt?


Hvis du har en Blackberry som må låses opp, må du først enten kjøpe en opplåsningskode, få en gratis en eller ring tjenesteleverandøren og spør om de vil gi deg en kode. Du må også ha et nytt SIM-kort. Hvis du har kjøpt en brukt Blackberry eller ønsker å endre leverandører, må du låse den opp før du kan bruke den. Når du har en opplåsningskode, kan du låse den opp gjennom alternativene på selve telefonen når du setter inn et nytt SIM-kort.

Bruksanvisning

1 Slå av Blackberry ved å trykke på den røde ringeknappen. Snu telefonen over slik at ryggen er vendt mot deg. Skyv de to små utgivelser på hver side av bakdekselet, løft dekselet opp og trekke den av.

2 Ta ut batteriet ved å trekke den opp og ut. SIM-kortet er under batteriet er montert i en metallbrakett. Det er små hull i braketten som lar deg se SIM-kortet. SIM-kortet vil være utenfor braketten bare nok for deg å trekke den ut. Hvis du ikke kan trekke den ut med fingrene, kan du bruke en pinsett til å trekke den ut. Når SIM-kortet er ute, skyver det nye SIM-kortet i. Pass på at det nye SIM-kortet vender i samme retning som det SIM-kortet du nettopp trukket ut. Sett batteriet inn og sette lokket på igjen.

3 Slå på telefonen igjen. Klikk på "Manage Connections" -ikonet på hovedskjermen og velg "Slå av Mobile Network."

4 Klikk på "Alternativer", "Advanced Options" og "SIM-kort." Trykk på menyknappen som er på venstre side av styrekulen og velg "Show Keyboard." Skriv "mepd" og skriv "mep2" i de to feltene. Skriv inn låsekoden i "Nettverk MEP Code" og trykk "Enter". Du vil se "Code Accepted" hvis koden du skrev inn er korrekt. Blackberry Storm er nå låst opp.

5 Klikk på "Manage Connections" -ikonet på hovedskjermen, og velg "Slå på Mobile nettverk".