Hvordan kalibrerer jeg Dynex Plasma TV gjør?

Hvordan kalibrerer jeg Dynex Plasma TV gjør?


Plasma-TV, slik som de som produseres av Dynex, brukes til å levere HD-programmering til seerne. Det er viktig at TV brukeren vet hvordan å kalibrere TV selv, slik at han kan sørge for at han får mest mulig ut av teknologien. De plasma-TV laget av Dynex er enkle å bruke og lett å kalibrere.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Meny" -knappen på TV-fjernkontrollen.

2 Trykk på "Up" og "Down" knappene for å velge innstillingen du ønsker å justere. Du kan trykke på "venstre" og "høyre" for å justere kontrast, lysstyrke, fargetone, metning, fargetemperatur og bildestørrelsen til du er fornøyd med det samlede bildet.

3 Trykk på "Meny" -knappen for å avslutte menyen, og trykk deretter på "Left" eller "rett" knappene for å flytte til lydmenyen. Trykk på "Up" og "Down" knappene for å velge innstillingen du ønsker å justere. Du kan trykke på "venstre" og "høyre" for å justere bass, diskant, balanse, høyttaler oppsett, balanse og lydspråk til du er fornøyd med TV-ens lyd oppsett.

4 Trykk på "Exit" -knappen for å lukke menyene.