Hvordan justere fokus på en Pro 600

Polaroid Pro 600 kamera er designet med en automatisk fokus å gjøre bildet tar en enklere prosess for casual fotografen. Selv om automatisk fokus tar mye av fokus arbeidet bort fra fotografen, du fortsatt trenger å aktivt justere hvordan du tar bilder for å sikre gode bilder. Ved å lære å justere motivet og kameraet du kan hjelpe til med å justere automatisk fokus og ta bedre bilder.

Bruksanvisning

1 Flytt motivet eller kameraet slik at motivet er nærmere enn to meters avstand fra kameraet og ikke mer enn 10 meters avstand. Blitsen på Polaroid Pro 600 har en rekkevidde på ca 10 fot. Hvis motivet er utenfor dette området eller for tett bildene dine kan ende opp ute av fokus.

2 Plasser motivet på bildet slik at solen er bak eller på siden av faget. Solen peker mot motivet kan resultere i et skudd som er ute av fokus. Avstanden til motivet er ikke en faktor i utendørs skudd når det er nok lys. I mørke utendørs opptaksforhold, plasserer faget mellom to og 10 fot fra kameraet.

3 Se gjennom søkeren og stille opp motivet slik at det er i midten av søkeren. Den automatiske fokus på Polaroid Pro 600 justeres basert på objektet i midten av søkeren. Bildene vil ende opp ute av fokus hvis motivet er plassert til venstre eller høyre i søkeren.

4 Hold kameraet stødig når du trykker utløserknappen slik at kameraet rister ikke har en effekt på automatisk fokus.