Hvordan justere en Sony A2000

Hvordan justere en Sony A2000


Sony KDS-50A2000 er en bak-projeksjon TV som gir en unik hjemmekinoopplevelse, ved hjelp av projiserte bilder som gjenspeiler på baksiden av TV-skjermen. Etter installasjon, bør du justere bildeinnstillingene for å best reflekterer materialet vil bli visning, enten det er kabel-programmer eller videoer fra en DVD-spiller eller et videokamera. Bildeinnstillingene kan hver justeres ved hjelp av fjernkontrollen i hovedmenyen.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Meny" -knappen på fjernkontrollen for å få tilgang til hovedmenyen KDS-50A2000. Menyen Kontrollpanelet vises med følgende alternativer: "Eksterne innganger," "Cable", "antenne" og "Innstillinger". Trykk navigeringstasten i midten av fjernkontrollen til å ned for å markere "Innstillinger". Trykk på "+" knappen i midten av navigeringstasten for å velge det. Trykk navigeringstasten ned for å markere "Bilde" og trykk på "+" for å velge det. De bildealternativer vises.

2 Trykk ned på navigasjonstasten for å markere "Bildemodus", og trykk på navigeringstasten mot høyre for å bla gjennom valgene. De "Vivid" innstillinger forbedrer KDS-50A2000 bildets kontrast og skarphet; innstillingen "Standard" anbefales for enkel visning hjemme; og "Custom" gir for å lage dine egne innstillinger. Trykk navigeringstasten ned, mens ønsket innstilling er uthevet, for å velge det og gå til neste innstilling.

3 Trykk ned på navigasjonstasten for å markere "Picture", og trykk på navigeringstasten mot høyre for å justere bildets kontrast opp. Trykk navigeringstasten til venstre for å redusere bildets kontrast. Trykk navigeringstasten ned når kontrasten er som ønsket.

4 Trykk ned på navigasjonstasten for å velge "Brightness". Trykk navigeringstasten mot høyre eller venstre for å justere skjermens lysstyrke. Trykk den til høyre for å øke lysstyrken, eller trykk den mot venstre for å redusere lysstyrken og gjøre bildet mørkere. Trykk navigeringstasten ned for å gå videre til neste innstilling.

5 Trykk navigeringstasten for å velge "Color". Skyv den til venstre eller høyre for å justere fargeintensiteten på bildet, ned eller henholdsvis opp. Trykk navigeringstasten ned for å velge neste innstilling.

6 Trykk navigeringstasten ned for å velge "Hue". Trykk på navigasjonsknappen til venstre for å justere grønne toner, ned eller henholdsvis opp. Trykk navigeringstasten ned for å velge neste bildeinnstilling.

7 Trykk navigeringstasten ned for å velge "Color Temp." Bruk navigeringstasten til å velge enten: "Cool", som gir den hvite verdiene av bildet et blålig skjær; "Neutral", som gir de hvite verdiene for bilde en nøytral fargetone; eller "varm", som gir de hvite verdiene for bilde et rødlig skjær.

8 Trykk på "Meny" -knappen for å lagre alle innstillingene og gå ut av hovedmenyen.