Hvordan Juster Mixing Skru på en TS125

Hvordan Juster Mixing Skru på en TS125


Suzuki TS125 totakts, enduro-stil motorsykkel har en Mikuni VM forgasser at hvis innstilt feil vil hindre sykkelen fra å utføre på sitt optimale nivå. Forgasseren styrer drivstoffluftblandingen før den forbrennes i ensylindret motor. Innstilling av brenselluftblandingen til så nær en-til-15 som mulig gjøres ved justering av luftskruen på foringsrøret i forgasseren.

Bruksanvisning

1 Finn luftblanding skruen på forgasseren. Dette finner du på venstre side av sykkelen, like under inntak manifold hvor forgasseren møter motoren. Det er montert diagonalt vender nedover. Ikke forveksle denne skruen med tomgangs blanding skruen på høyre side monteres horisontalt.

2 Skru i blandingen skruen med urviseren til den stopper. Ikke bruk makt på skruen da dette kan skade nålen, eller tråder.

3 Vri luftblandingen skruen mot en full omdreining.

4 Start sykkel og la den gå på tomgang.

5 Drei skruen med klokken inntil rpm slipp og det høres ut som om det kommer til å steile.

6 Vri skruen mot klokken til rpm økning eller motoren begynner å kjøre verre. Sørg for å telle antall omdreininger gjort for å finne dette punktet.

7 Drei skruen tilbake klokken til halvveis mellom de to innstillingene. For å finne dette punktet dele antall omdreininger foretatt mot urviseren av to.

Hint

  • Justeringer må gjøres når vesentlige endringer i høyde er gjort, skru skruen i vil lene --- mindre drivstoff --- blandingen, og slå den ut vil gjøre det mer rik --- mer drivstoff.
  • Kjør aldri motoren med blandingen skruesett hele veien inn.