Hvordan jeg Send Har en Blackberry Pin?

Hvordan jeg Send Har en Blackberry Pin?


Hver Blackberry mobile enheten har et unikt personlig identifikasjonsnummer (PIN) som er knyttet til enhetens maskinvare. Flere programmer bruker denne PIN-koden for å identifisere den enkelte Blackberry. Blackberry Messenger er et av disse programmene som gjør hyppig bruk av Blackberry PIN. For å bruke Blackberry Messenger, må brukerne dele sine Blackberry PIN med andre brukere. Dele PIN mens du bruker eldre versjoner av Blackberry Messenger kan være en flyktig oppgave med mindre du vet hvor du skal lete.

Bruksanvisning

Dele en Blackberry PIN

1 Finn Blackberry-enheten PIN. Åpne Blackberry menyen ved å klikke på systemmenyknappen. Bla til Valg, og klikk på styrekulen for å åpne alternativmenyen. Finn Status og klikk på styrekulen igjen for å åpne statusskjermbildet. PIN-koden vil bli plassert omtrent halvveis ned på listen.

2 Kopier enheten PIN. Marker PIN fra statusskjermbildet. Trykk på Blackberry-systemet menyknappen for å vise skjermmenyen, og velg Kopier PIN. Exit til hovedmenyen ved å trykke på returknappen.

3 Send e-post til enheten PIN. Naviger til mappen Meldinger og velg Skriv e-post fra skjermmenyen. Med markøren i selve meldingen, trykker du på Blackberry-systemet menyknappen og velg Lim inn. Dette vil sette inn PIN inn meldingsteksten. Send e-posten.

Hint

  • Blackberry Messenger 5.0 gir avanserte funksjoner som gjør det enklere å dele en enhet PIN-kode. Denne versjonen er ikke standard på nye Blackberry. Den er tilgjengelig fra Blackberry App World.