Hvordan jeg gjenoppbygge en Carb på en Suzuki GS500 du?

Over tid forgasseren i din Suzuki GS500 vil bli veldig skittent og vil uunngåelig måtte bygges opp igjen. Forgasseren er enheten i kjøretøyet som blander luft og gass til motoren under forbrenning. Hvis denne blandingen ikke blir gjort riktig, vil motoren slutte å fungere. Skitne forgassere føre til redusert ytelse og pålitelighet som følge av gassrester blir liggende i forgasseren under blandeprosessen.

Bruksanvisning

1 Åpne skåler i carb ved å fjerne de to skruene som fester dem hver.

2 Fjern pakningen som går inn i sporet rundt kanten av skålen.

3 Fjern plastkomponenter og gummi O-ring. Du kan lirke disse ut med en flat skrutrekker.

4 Ta ut de gamle dysene i din carb ved å fjerne skruene som fester dem.

5 Rengjør alle komponenter med forgasser renere. Spray rengjøringsmiddelet på, og tørk den av etter noen få sekunder med en fille.

6 Installere nye jetfly inn i din carb og fest dem på plass med skruer.

7 Sett dine nye plastkomponenter og O-ringen i bollen.

8 Sett inn ny pakning i sporet rundt kanten av bollen.

9 Sikre bollen med de to skruene.