Hvordan jeg forstørre ut på en iPod touch?

IPod touch har muligheten til å forstørre eller zoome inn på print i ulike applikasjoner. For å aktivere utskrifts zoom-funksjonen, bruker du enhetens berøringsskjerm. Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig i alle iPod touch-programmer, og i applikasjoner der du ikke kan bruke zoom-funksjonen, er det ikke mulig å forstørre print.

Bruksanvisning

1 Trykk på programmet som inneholder utskrifts at du vil forstørre.

2 Trykk på print du ønsker å forstørre med to fingre.

3 Trekk fra hverandre med fingrene for å forstørre utskriften. Som du skille fingrene, vil utskrifts sakte forstørre. Slipp fingrene når du har forstørret utskrifts til ønsket størrelse.