Hvordan jeg Drain trenger en K1500 Radiator?

Chevrolet K1500 pickup ble produsert gjennom 1998 årsmodell. General Motors anbefaler at du bytter ut kjølevæsken blandingen i radiatoren hvert år eller helst du oppdager misfarging eller rusk i radiatoren. Man kan tømme den eksisterende kjølemiddel fra systemet i løpet av minutter. Bruk en blanding av like deler av frostvæske og destillert vann når du fyller på kjølevæske.

Bruksanvisning

1 Plasser en stor renne pannen under tappepluggen radiatoren på førersiden av radiatoren.

2 Løsne dreneringspluggen med en skiftenøkkel til kjølevæsken begynner å renne ned i pannen.

3 Stram radiatoren tappepluggen helt etter kjøle avløp. Fjern dreneringspannen fra under bilen og kast den brukte kjølevæske riktig.

Hint

  • Mange auto deler butikker og automotive service sentre vil ta brukt kjølevæske for gjenvinning og forsvarlig disponering uten kostnad.