Hvordan Inspiser PCV Valve i en veivhusventilasjon System

PCV ventilen er en viktig del av bilen. Det bidrar til å regulere veivhuset damp slik at røyk ikke eksplodere i tilfellet av en bil tilbakeslag. PCV ventil på en bil bidrar også tette motoren riktig. Du bør inspisere ventil for å kontrollere at den fungerer som den skal.

Bruksanvisning

1 Finn din PCV ventil. Det er vanligvis plassert i nærheten av eller direkte på inntaket manifold på motoren din.

2 Sjekk slangene som festes til PCV ventilen for sprekker eller væske som har dryppet ut og farget slangene. Føl slangene for noen myke flekker. Dette kan tyde på et svakt punkt. Hvis du ser eller føler noen av disse, må de skiftes ut.

3 Kontroller luft og veivhuset filtre. Hvis det er rusk eller olje i dem, erstatte dem. Det kan også indikere en tresko i selve ventilen.

4 Trekk ventilen og se etter rust eller olje. Dersom filtre eller ventilen viser tegn til olje eller korrosjon, er det på tide å skifte ventilen.

Hint

  • Se på PCV ventilen for å se etter riktig størrelse og posisjon i pakningen.
  • Utføre vedlikehold sjekker under panseret når motoren er kald, med mindre annet er spesifisert.