Hvordan hente Feilkoder for en 2003 BMW 525

Hvordan hente Feilkoder for en 2003 BMW 525


Siden 1996 må alle biler som selges i USA kommer med en innebygd diagnostikk (OBD II) kompatibel diagnose enhet installert. BMW setter en serviceindikator datamaskin med en selvdiagnosefunksjon på alle biler, inkludert 2003 BMW 525. Systemet varsler føreren om at det er et problem med bilen gjennom en motor varsellys. Tjenesten indikator Datamaskinen gir også feilkoder for å angi det spesifikke problemet (e). Disse kodene kan leses med en OBD II leser koblet til BMWs datalink kontakt (DLC).

Bruksanvisning

1 Finn data link kontakten i 2003 BMW 525. Det ligger rett ovenfor stammen utløserknappen, bak et lite panel som åpnes.

2 Sett inn tenningsnøkkelen og vri den til "On" posisjon, men ikke start motoren.

3 Plugg en OBD II leser kontakten inn i DLC og starte enheten.

4 Følg leserens instruksjoner for å hente feilkoden (e) fra serviceindikator datamaskinen.

5 Sammenligne feilkoden (e) til de som står oppført på OBD Koder: BMW OBD-II feilkoder side (se "Ressurser"). Dette vil vise det spesifikke problemet (e) med BMW.

Hint

  • Mange auto deler butikker og verksteder vil plugge sin OBD II leseren inn i BMW og gi feilkodene gratis.