Hvordan Hard Reset en Samsung Moment

Utfør en hard reset på din Samsung Moment hvis du ønsker å fullstendig tørke alle data fra enheten. Du kan finne det nyttig å gjennomføre en hard reset på Samsung Moment hvis enheten ikke fungerer som det skal. En hard reset vil returnere enheten tilbake til fabrikkinnstillingene. Sikkerhetskopiere alle data du vil beholde før du fullfører prosedyren.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" -tasten, trykk på "Meny" -knappen.

2 Åpne menyen "Innstillinger". En ny skjerm vises.

3 Velg "SD Card & Phone Store" alternativet.

4 Velg "Fabrikkinnstillinger" fra Internt telefonminne delen av menyen. En ansvarsfraskrivelse melding åpnes.

5 Les ansvarsfraskrivelsen. Trykk på "Reset Phone" knappen hvis du forstår ansvarsfraskrivelse og ønsker å fortsette med prosedyren.

6 Trykk på "Slett alt" for å fullføre hard reset.