Hvordan fjerne den opprinnelige Apps Fra en iPhone

Hvordan fjerne den opprinnelige Apps Fra en iPhone


IPhone er en smarttelefon produsert og markedsført av Apple Inc. Du kan tilpasse din iPhone ved å laste ned og installere applikasjoner fra Apples App Store. I tillegg kommer iPhone med flere innebygde programmer. I motsetning til de programmene du legger fra App Store, kan du ikke slette disse originale programmer fra din iPhone. Det er imidlertid mulig å fjerne de opprinnelige programmene fra din iPhone ved å skjule apps på den skjulte 10. app skjermen.

Bruksanvisning

1 Last ned og installer ni sider av programmer på din iPhone. Trykk på "App Store", velg de programmene du ønsker og laste ned og installere programmer til iPhone. The iPhone lar deg laste ned og installere et maksimalt ni sider med applikasjoner. Hver søknad side kan ha 16 søknader for totalt 144 søknader.

2 Trykk og hold et ikon på din iPhone hjem-skjermen til alle ikonene begynner å riste. Slipp ikonet.

3 Dra ikoner for de originale programmene én om gangen til nederste høyre hjørne av den niende programsiden. Dra et ikon til høyre for gjeldende side flyttes automatisk ikonene til neste tilgjengelige side.

4 Dra en app fra åttende siden til den niende siden. Den siste ikonet nederst til høyre på siden ni vil automatisk forsvinne til den skjulte 10. siden. Gjenta dette trinnet til du ikke lenger kan se noen av de opprinnelige apps på side ni av søknadene.