Hvordan Finne Starter Relay i en Ford

Hvordan Finne Starter Relay i en Ford


Den Fords starter stafetten bidrar til å gi strøm til starteren å hjelpe tenningen snu. Et relé er inaktiv inntil en på forhånd bestemt mengde av spenning passerer gjennom det. Det vil da fullføre en krets slik at den spenning for å strømme gjennom den del som blir drevet, i dette tilfellet starter. Hvis start releet ikke fungerer som den skal, vil starteren ikke fungere. Finne stafetten er veldig enkelt og tar bare noen få minutter.

Bruksanvisning

1 Åpne panseret på Ford etter å plassere den i park og slå av motoren. Finn starter stafetten i motorrommet sammen med andre vitale elektriske komponenter.

2 Se over fender godt på passasjersiden, og finner starteren stafetten inne i sikringsboksen som ligger i den posisjonen.

3 Åpne sikringsboksen ved å løfte de to klemmene som holder den på. Starteren stafett er på den øverste raden av releer og vil bli merket som "Starter Relay."

Hint

  • Ta alltid den negative batteripolen fra batteriet før du fjerner noen elektriske komponenter.