Hvordan finne en Blackberry Numerisk Antall

Hver Blackberry-enheten har et unikt produkt ID-nummer. Denne PIN brukes til å identifisere Blackberry, for eksempel når du synkroniserer planlegger og kontaktdata til en datamaskin med Blackberry Desktop Manager. PIN-koden vises i nedre høyre hjørne av hovedskjermen når enheten registreres i programvaren. Dette numerisk tall gjør det mulig for brukere å administrere mer enn en Blackberry-enheten med Desktop Manager. Du kan finne PIN-koden din på Blackberry på to måter - ved å trykke tre taster i en bestemt rekkefølge, og ved å påberope en kommando fra i en ny melding.

Bruksanvisning

Tre-Key PIN-metoden

1 Trykk og hold "Alt" tasten på Blackberry.

2 Trykk på "Caps" tasten og slipp.

3 Trykk og hold "H" -tasten. En pop-up vindu vises med Blackberry PIN-nummer.

Ny melding PIN-metoden

4 Trykk på "Meny" -tasten på Blackberry og velg "Meldinger". Trykk på styrekulen eller styreflaten.

5 Trykk på "Meny" -tasten igjen og velg "Ny melding". Trykk på styrekulen eller styreflaten.

6 Skriv "mypin" (uten anførselstegn) i "Til:" -feltet og trykk på styrekulen eller styreflaten. PIN-koden vises.