Hvordan får jeg SIM-kortet ut av mitt Razr?

Hvordan får jeg SIM-kortet ut av mitt Razr?


SIM-kortet i din Motorola Razr er en liten plastbrikke som er programmert av tjenesteleverandøren og satt inn i telefonen. SIM-kortet identifiserer deg som abonnent på telefonen slik at du alltid vil være knyttet til at telefonen til SIM-kortet er deprogrammed eller fjernet. Siden du ikke kan deprogram et SIM-kort på egen hånd, må du fjerne den hvis du ønsker å oppgradere til et nytt kort eller bruke kortet fra Razr i en annen telefon. Motorola gjør det ganske enkelt å få tilgang til og ta ut SIM-kortet fra Razr.

Bruksanvisning

1 Slå Motorola Razr av. Snu det og ta av batteridekselet fra den øverste halvdelen av telefonen. Bare trykk ned på batteridekselet og trekk det forsiktig bort fra telefonen.

2 Fjern torget batteriet fra rommet sitt etter å stikke spissen av fingeren inn i rommet ved siden av batteriet og forsiktig løfte den opp. Den lille firkanten SIM-kortet vil nå være synlig i bunnen av batterirommet.

3 Plasser pekefingeren på toppen av SIM-kortet og skyv den opp og ut før det er helt ute av rommet sitt. Ikke bruk for mye press på SIM-kortet, da det kan føre til skade. Sett SIM-kortet til side.

4 Bytt ut batteriet og monter tilbake batterikassen over Razr til det klikker på plass. Du har nå fjernet SIM-kortet fra Razr.