Hvordan få forstørrelsesglasset for å fungere på iPod Touch

Hvordan få forstørrelsesglasset for å fungere på iPod Touch


Når du arbeider med tekst på iPod touch, må du kanskje å klippe ut eller kopiere og lime inn tekst fra ett dokument eller program til et annet, og på forstørrelsesglasset vises når du manipulere tekst. For eksempel, du ønsker å kopiere en e-postadresse fra et dokument i Notater-programmet slik at du kan lime den inn i "Til" -feltet i en e-postmelding med post-applikasjonen. Du kan enkelt få på forstørrelsesglasset for å fungere på iPod touch.

Bruksanvisning

1 Trykk på "Home" knappen under iPod touch display.

2 Trykk på ikonet for en app som du bruker til å arbeide med tekst, for eksempel "Notes."

3 Trykk på et ord og trykk den inntil forstørrelsesglasset vises, med en markør i sentrum av forstørrelsesglasset.

4 Dra på forstørrelsesglasset til venstre, høyre eller opp eller ned for å flytte markøren til den er plassert der du vil ha den.

5 Løft fingeren. Det vises en meny med alternativene "Velg" og "Select All".

6 Trykk på "Velg" for å markere et eneste ord. To blå prikker på begynnelsen og slutten av det uthevede ordet, og menyen for alternativet vises over ordet, med valgene "Cut", "Copy", "Lim inn" og "Erstatt". Trykk på et alternativ umiddelbart hvis du ønsker å jobbe med akkurat det uthevede ordet. Trykk på en blå prikk og dra det til venstre eller høyre hvis du først ønsker å velge flere ord, for eksempel en setning i midten av et avsnitt. Etter at du har merket teksten, klikker du på et alternativ for å klippe ut, kopiere lime eller erstatte den. Tapping "Lim inn" pastaer en tidligere kopiert ord eller del av teksten og limer den på plass. Tapping "Erstatt" kan du skrive inn erstatningsteksten med iPod touch virtuelle tastaturet.

7 Trykk på alternativet "Select All" hvis du vil velge hele teksten, og velg deretter et alternativ for å klippe ut, kopiere, lime eller erstatte.

8 Trykk i en annen del i teksten, eller åpne et annet dokument, for eksempel en annen Notes-dokument, eller bytte til en annen app som Mail eller Safari nettleser, og trykk til på forstørrelsesglasset vises. Løft opp fingeren, og deretter trykker du på "Lim" for å lime inn den kopierte teksten.