Hvordan få en Speaker Phone på en Samsung Høy Note

Samsung Highnote er en mobiltelefon som inkluderer stereohøyttalere for å nyte din favorittmusikk. Du kan også bruke høyttalerne til å snakke i telefonen ved å aktivere høyttalerfunksjonen mens du er i en samtale. Høyttalertelefonen kan du snakke i telefonen uten å måtte holde telefonen, frigjør deg til å gjøre andre oppgaver mens du snakker. En annen fordel med høyttaleren er at det tillater andre personer i rommet for å høre og samhandle med den som ringer.

Bruksanvisning

1 Foreta et anrop eller svare på et innkommende anrop på Samsung Highnote. Når du skal ringe, slå nummeret på tastaturet, og trykker på "Talk" -knappen på forsiden av telefonen. Du kan også ringe fra de lagrede kontaktene ved å trykke på høyre eller venstre navigasjonsknappen på fronten av telefonen til "Home" -ikonet (som ligner et hus) er uthevet. Trykk på "Meny / OK" -knappen i midten av navigasjonsknappene. Highlight "Kontakter" og trykk "Meny / OK" igjen. Merk kontakten du vil ringe ved hjelp av "Up" og "Down" navigasjonsknappene og trykk på "Talk" -knappen. For å besvare et anrop, trykker du bare på "Talk" -knappen.

2 Skyv telefonen opp å få tilgang til telefontastaturet hvis den ikke allerede er åpen.

3 Trykk på "Speaker" -tasten for å slå på høyttaleren. Denne tasten er plassert over "1" og er merket med et høyttalersymbol.

4 Trykk på handsfreetasten en gang til for å slå av høyttaleren.

Hint

  • Når du bruker høyttaleren, kan du justere volumet med "volum" knappene på venstre side av telefonen. Den øverste knappen øker volumet; lavere volumknappen senker volumet.