Hvordan erstatte tennplugger i en Pontiac Grand Prix

Tennpluggene i en Pontiac Grand Prix er bygget for å vare opp til 100,00 miles. Gammel eller skadede tennplugger drastisk redusere levetiden til Grand Prix-motorer. Endre tennplugger på en Grand Prix tar ca 30 minutter å fullføre, og bidrar til å forbedre bilens gass kjørelengde.

Bruksanvisning

1 Parker Grand Prix og la motoren avkjøles. Tiden det tar å kjøle motoren avhenger av klima, temperatur og hvor lang tid det sist ble kjørt.

2 Finn tennplugg ledninger, som er halvveis ned sidene av Grand Prix-motoren.

3 Ta tak i tennpluggkabelen ved oppstart og vri den for å åpne låsen. Trekk tilbake for å fjerne ledningen fra tennpluggen. Erstatte en tennplugg av gangen. Tennplugg ledninger som er krysset eller satt inn på feil sted forårsake store sylinder og skader på motoren.

4 Skru den gamle tennpluggen med socket og skiftenøkkel.

5 Smør gjengene på den nye tennpluggen og ledningen boot med anti-seize sammensatte.

6 Skru inn den nye tennpluggen for hånd og teste spenning. Spenningen på Grand Prix tennplugger må være mellom 11 og 15 ft-lbs. Juster tennpluggen deretter.

7 Skift tennpluggen. Slå den 1/2 omdreining i begge retninger til du hører at den klikker på plass.

8 Gjenta trinn 2 til 7 for de resterende tennplugger.