Hvordan erstatte tåkelys på Pathfinder

De tåkelys på en Nissan Pathfinder er plassert inne i bunnen fender. De er montert bakfra fenderen i en plastkopp-lignende sammenstilling som kan fjernes helt ved behov. I de fleste tilfeller tåkelys på en Nissan Pathfinder trenger bare en pæreskift. Dette innebærer å fjerne en del av sammenstillingen og deretter fjerning av pæren.

Bruksanvisning

1 Finn tåkelys montering montert bak frontskjerm på din Nissan Pathfinder.

2 Fjern den øverste skruen som forbinder montering boliger for tåke lys til lavere fender, med en liten skrutrekker. Ta deretter den nederste skruen som fester huset til fender med en skrutrekker.

3 Trekk enheten ut av dekselet. Koble ledningene fra pæren ved å trykke ledningen klippet på tåkelys kontakten. Det er firkantet og blå.

4 Fjern pæren fra forsamlingen ved å vri den mot venstre og trekke den tilbake.

5 Koble den nye tåke lyspærer til den blå kontakten. Deretter setter pæren inn i huset. Vri den mot høyre til den klikker på plass.

6 Monter tåkelys forsamlingen ved å plassere den tilbake i fender montere, og threading skruene tilbake i monteringshullene. Stram dem med skrutrekker. Deretter tester tåkelysene for å sikre at de fungerer, ved å slå på bilen og bytter på begge frontlykter.