Hvordan erstatte et luftfilter i en Lincoln Navigator

Endring av luftfilteret på en Lincoln Navigator er atypisk fra andre luftfiltre, men lett likevel. Den kan endres i så lite som 10 minutter. Et rent luftfilter øker gass kjørelengde og motorens levetid, fordi det gjør at luften kan strømme fritt til motoren, noe som gjør det jobbe mindre. Bytt luftfilter hver 30.000 miles for normale kjøreforhold eller hver 3000 miles for ekstremt støvete forhold.

Bruksanvisning

1 Slå av kjøretøyet. Ikke start bilen når du skifter luftfilter fordi det beskytter mot motor feiler.

2 Finn luftfilterhuset enhet på forsiden førersiden av motorrommet. Se etter en svart beholder som er rund og er festet til et stort rør som fører til motoren.

3 Løsne klemmen som holder luftinntaksrøret til luftfilterhuset enhet. Fjerne slangen fra enheten. Løsne klemmen som holder luftfilterdekselet til boligen. Flytt dekselet fra huset.

4 Fjern det gamle filteret og kast den. Rense ut eventuelle gjenværende rusk i Lincoln luftfilter boenhet.

5 Skift ut filteret med et K & N luftfilter delenummer E-0945, når du arbeider på en 1998-2004 Lincoln. Bruk et delenummer 33-2385 for en 2007 eller 2008 Navigator.

6 Sett luftfilterdekselet tilbake på plass, ved hjelp av forsiktighet for ikke å fange luftfilteret mellom kantene. Fest klemmen. Fest luftinntaksrøret og klemmen.