Hvordan erstatte en Starter på en 1998 Mustang

Enten utstyrt med 3,6-liters, sekssylindret motor eller med 4,6-liters, åttesylindret motor, ble 1998 Mustang utstyrt med en enkel startmotoren. Det eneste formålet med starteren er å slå av motoren raskt nok for motorens tenningssystem for å starte motoren. En defekt startmotor er en indikasjon på en slitt start clutch. Selv om det kan være upraktisk å gjenoppbygge starteren, erstatte starter med en ny enhet er ganske grei, og prosessen er den samme uavhengig av motortype.

Bruksanvisning

1 Løft forsiden av Mustang med en jack. Plasser bilen på bukker plassert under rammen.

2 Finn startmotoren på passasjersiden av motoren, hvor motoren festes til sendingen.

3 Tag ledningene med maskeringstape for å unngå feil installasjon ledningene på montering.

4 Koble fra ledningene på starteren ved hjelp av en dyptliggende pipenøkkel til å fjerne mutrene som fester ledningene mot startmotoren.

5 Løsne starteren to festebolter med en pipenøkkel. Senk starteren ut av transmisjonens bellhousing.

6 Plasser den nye startmotoren mot transmisjonens bellhousing sikrer festeboltene på starteren på linje med hullene på bellhousing.

7 Monter og stram til forrett to festebolter med en pipenøkkel.

8 Plasser start er ledninger på sine gjengestenger. Sett inn og stram til mutterne med en pipenøkkel.

9 Skrell tape stykker utenfor ledningene. Senk bilen til bakken.