Hvordan erstatte en radiator Kontroll Relay for en 1995 Chevrolet Beretta Z26

Radiatoren kontroll relé, eller fan relé, på 1995 Chevrolet Beretta Z26 makter radiator fan. Denne funksjonen er viktig fordi fan er det som til slutt holder radiator fra overoppheting. Styrereleet, som er lik en sikring, i inngrep med jevne viftebladene når radiatoren begynner å bli varmt. Hvis du oppdager at viften slutter å virke, eller hvis Beretta begynner å kjøre på den varme siden, er det en god sjanse for at du må skifte stafetten.

Bruksanvisning

1 Fjern den negative batteripolen med socket sett.

2 Ta av dekselet på hovedsikring panel inne i motorrommet. På Beretta, og ligger på høyre side av motoren, rett bak batteriet. Ta av dekselet ved å trykke de to sidetappene og dra dekselet rett opp.

3 Undersøke releet diagrammet trykket på innsiden av sikringsdekselet boksen. Der vil du få oversikt over din radiator kontroll relé.

4 Fjern det gamle releet ved å dra den oppover. Sett inn det nye stafett i samme retning den gamle stafetten ble vendt. Sett på dekselet på sikringspanelet.

5 Bytt ut den negative batterikabelen.

6 Start motoren og la den gå for rundt 10 til 15 minutter for å se om radiator fan kommer på. Hvis den ikke engasjere innenfor dette tidsrommet, ta kontakt med en tekniker, som det kan være mulig at du har en større elektrisk problem på hendene.