Hvordan erstatte en plast Rear Projection Screen

Du kan forlenge levetiden på bakprojeksjon TV ved å erstatte en skadet plast bakprojeksjon skjerm. Denne type TV bruker en lampe til å projisere et bilde på skjermen. Skjermen kan bli skadet eller bøyd over tid og må skiftes ut. Disse TVer er utformet slik at deler som kan skiftes ut av forbrukerne. Du kan lykkes med å erstatte skjermen uavhengig av produsent.

Bruksanvisning

1 Koble fra alle eksterne enheter fra fjernsynets og koble den fra stikkontakten. La TV kjølig i minst 30 minutter hvis det ble nylig brukt. Skru festeskruene fra skjermen bezel ramme plassert bak skjermen panel med en stjerneskrutrekker.

2 Lirk frontplaten opp med en liten flat skrutrekker og ta den ut av TV-skap ved å trekke den frem. Skru festeskruene på forsiden av skjermen. Løft skjermen rammen oppover for å fjerne den fra TV-skap.

3 Skyv den nye skjermen bezel ned på TV skap og fest den med de fjernet skruene. Sett frontplaten og fest rammen til TV med festeskruene på baksiden av frontpanelet. Plugg TV i stikkontakten og koble enhetene.

Hint

  • Få hjelp til å fjerne og plassere den nye skjermen på TV-skap.
  • Åpne aldri TV-skap mens den er plugget inn i stikkontakten.